• سه تار حیدری خاتم
    ناموجود
    ویژگی‌های محصول
    • نام سازنده : حیدری
    • جنس کاسه : چوب توت
    • جنس دسته : چوب گردو
    • جنس صفحه رویی : چوب توت
    • جنس گوشی کوک : چوب گردو
    • جنس سیم گیر : گردو
    بیشتر +
  • سه تار حیدری
    ۴۰۰,۰۰۰ تومان
    ویژگی‌های محصول
    • نام سازنده : حیدری
    • جنس کاسه : توت
    • جنس دسته : گردو
    • جنس صفحه رویی : چوب توت
    • جنس گوشی کوک : گردو
    • جنس سیم گیر : گردو
    بیشتر +