آموزش ویولا – شیرین تسلیم

ویولا یک ساز زهی آرشه ای است. از نظر ساختمانی و طرز گرفتن عینا شبیه به ویولن، و فقط حدود چند سانتیمتر از آن بزرگ تر است. تفاوت دیگر این ساز با ویولن در کوک و وسعت آن است.
نقش تکنواز در این ساز کمی خاص تر از از نقش ویولن است در عوض ویولا یکی از اعضای مهم همنوازهای کوچک و همنواز بزرگ است.

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
1,690,000 تومان