آموزش کالیمبا – نیلوفر نظری

بدون امتیاز 0 رای
740,000 تومان

ریحانه رسولیان مدرس این ساز معتقد است که ساز کالمیبا با داشتن ابعاد کوچک به شما اجازه می دهد آن را همراه خود به هرکجا که می خواهید ببرید و از صدای آرامش بخش آن در سفر، خانه یا دانشگاه لذت ببرید. صدای طنین انداز کالیمبا شما را مبهوت خود خواهد کرد و فورا به آن معتاد خواهید شد.

0
740,000 تومان

آموزش کالیمبا – ریحانه رسولیان

بدون امتیاز 0 رای
740,000 تومان

ریحانه رسولیان مدرس این ساز معتقد است که ساز کالمیبا با داشتن ابعاد کوچک به شما اجازه می دهد آن را همراه خود به هرکجا که می خواهید ببرید و از صدای آرامش بخش آن در سفر، خانه یا دانشگاه لذت ببرید. صدای طنین انداز کالیمبا شما را مبهوت خود خواهد کرد و فورا به آن معتاد خواهید شد.

0
740,000 تومان