آموزش دف – دانیال فاضلی

بدون امتیاز 0 رای
790,000 تومان

کیانوش مرادی استاد برجسته دف می گوید ما در آموزشگاه موسیقی شهرآوا در هر سطحی برای هنرجویان اتفاقات خوبی را در نظر گرفته ایم که باعث افزایش انگیزه در هنرجویان می شود و سرعت یادگیری را افزایش می دهد.

0
790,000 تومان

آموزش دف – کیانوش مرادی

بدون امتیاز 0 رای
790,000 تومان

کیانوش مرادی استاد برجسته دف می گوید ما در آموزشگاه موسیقی شهرآوا در هر سطحی برای هنرجویان اتفاقات خوبی را در نظر گرفته ایم که باعث افزایش انگیزه در هنرجویان می شود و سرعت یادگیری را افزایش می دهد.

0
790,000 تومان

آموزش دف – محمدهادی مقیمی زاده

بدون امتیاز 0 رای
790,000 تومان

قبل از اینکه به آموزش دف بپردازیم بهتر است با این دوره آشنا شوید

0
790,000 تومان