آموزش موسیقی کودک (ارف) – نسیم حقی

بدون امتیاز 0 رای
1,950,000 تومان

آموزش موسیقی به کودک در شهرآوا بر اساس معتبرترین متد موسیقی کودکان یعنی متد اُرف پایه ریزی شده است. در این روش متناسب با سن کودکان بین 3 تا 7 سال موسیقی کودک خلاق در 11 گام برای کودکان اجرایی می شود.

0
1,950,000 تومان

آموزش موسیقی کودک (ارف) – نیلوفر نظری

بدون امتیاز 0 رای
1,950,000 تومان

آموزش موسیقی به کودک در شهرآوا بر اساس معتبرترین متد موسیقی کودکان یعنی متد اُرف پایه ریزی شده است. در این روش متناسب با سن کودکان بین 3 تا 7 سال موسیقی کودک خلاق در 11 گام برای کودکان اجرایی می شود.

0
1,950,000 تومان