آموزش داربوکا | آموزش تمپو – کیانوش مرادی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

داربوکا یا تیمپو یکی از سازهای کوبه‌ای یا همان ساز ضربی محبوب در موسیقی سنتی ایرانی و خاورمیانه محسوب می‌شود.

0
100,000 تومان

آموزش داربوکا | آموزش تیمپو – دانیال فاضلی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان

داربوکا یا تیمپو یکی از سازهای کوبه‌ای یا همان ساز ضربی محبوب در موسیقی سنتی ایرانی و خاورمیانه محسوب می‌شود.

0
100,000 تومان